Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
UNAPREĐENJE PROIZVODNIH KAPACITETA
četvrtak, 18 oktobar 2018 20:28

FOTOGreentech doo Novi Sad je nastavio sa aktivnostima na polju ulaganja u proširenje i unapređenje proizvodnih kapaciteta u fabrici za reciklažu PET ambalaže u Mladenovu kod Bačke Palanke.

Krajem avgusta završena je instalacija optičke sortirnice i sistema trakastih transportera, koji za cilj imaju automatizaciju proizvodnog procesa, brže i kvalitetnije sortiranje PET ambalaže po bojama, kao i uklanjanje PVC ambalaže, PET-G i ostalih vrsta ambalažnog otpada koji prave problem ukoliko se nađu među PET bocama koje su namenjene reciklaži. Ovom se tehnologijom dobija mogućnost proizvodnje PET fleksa A klase, namenjen proizvodnji PET vlakna i PET trake za vezivanje tereta, a ceo se proizvodni ciklus zatvara u okviru matične Green Grupe.

Uvođenjem nove tehnologije postiže se veća produktivnost, povećava količina sortirane PET ambalaže i dobija se bolji kvalitet krajnjeg proizvoda.

Instaliranjem nove opreme proizvodni kapacitet sortiranja povećan je na 2 tone/sat.

Optička sortirnica je nabavljena od najrenomiranijeg proizvođača ove vrste opreme, Tomra Sorting Solutions iz Norveške, a finansiranje je obavljeno iz sopstvenih izvora kompanije.