Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
SOCIJALNI I EKONOMSKI BENEFIT RECIKLAŽE PET OTPADA
subota, 24 septembar 2016 23:11

Prezentacija generalnog direktora Greentecha Mihaila Mateskog na ISWA kongresu 2016

Međunarodni kongres za upravljanje čvrstim otpadom ISWA, koji je okupio više od 1.300 učesnika iz čak 72 zemlje, održan je u Novom Sadu i Srbiji je pružio priliku da u oblasti zaštite životne sredine napravi jedan od prvih koraka ka približavanju Evropskoj uniji.
Kompanija za reciklažu plastike Greentech iz Novog Sada je imala tu čast da bude zlatni sponzor kongresa i da u okviru organizacionog odbora učestvuje u njegovoj realizaciji.
U okviru panela “Održivi sistemi reciklaže za očuvanje resursa” generalni direktor Greentecha, Mihail Mateski održao je prezentaciju “Reciklaža plastičnog otpada u Srbiji, s fokusom na PET: Tehnologije, trendovi, socijalni i ekonomski uticaj”.


Analiza do sada postignutih rezultata u reciklaži PET-a i specifičnih ciljeva u reciklaži plastike za period 2015-2019. i dalje pokazuje negativan trend jer su usvojeni ciljevi dvostruko niži od stvarno sakupljenih i recikliranih količina PET otpada, što za posledicu ima nedovoljna ulaganja u razvoj infrastrukture za sakupljanje ambalažnog otpada i otežano poslovanje fabrika za reciklažu PET otpada u Srbiji.

Generalni direktor Greentecha je na ISWA kongresu predstavio model revidiranih ciljeva za period 2017-2020. koji bi omogućio da se do 2020. godine ujednače količine recikliranog otpada i visina specifičnog cilja za plastiku i obezbedi stimulativan okvir za dalji razvoj sistema sakupljanja i reciklaže PET otpada.


Povećanje ciljeva i veća ulaganja u infrastrukturu za sakupljanje PET otpada prema datom predlogu omogućila bi da se do 2020. godine količine recikliranog PET-a uvećaju za 5.000 tona. Ovaj rast bi omogućio da se godišnji prihod od sakupljanja PET otpada uveća za 1,25 miliona EUR, a prihod od reciklaže za 2.72 miliona EUR. Istovremeno, povećanje sakupljenih i recikliranih količina uslovilo bi otvaranje novih radnih mesta. Prema analizi koju je Greentech uradio na bazi podataka iz svoje sakupljačke mreže povećanje recikliranih količina PET-a od 5.000 tona omogućilo bi dodatnih 770 mesta u sektoru sakupljanja i reciklaže PET otpada.

Zaključak prezentacije je da država Srbija ne bi trebala da propusti priliku da uskladi specifične ciljeve za reciklažu PET boca sa stvarnim obimom sakupljanja i time podstakne otvaranje novih radnih mesta u zelenoj industriji i povećanje prihoda od reciklaže.
Mihael Mateski je istakao da ciljevi za reciklažu dragocen instrument za razvoj sistema upravljanja ambalažnim otpadom i da su ciljevi značajno potcenjeni i u svim drugim tokovima ambalažnog otpada. Iz tog razloga Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada, čiji je jedan od osnivača i Greentech, apeluje na resorno Ministarstvo da se u 2017. godini izvrši revizija nacionalnih ciljeva za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada i oni usklade sa postojećim obimom sakupljanja.