Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
KAMPANJA “VAŠU AMBALAŽU U RECIKLAŽU” U VRBASU, KULI I BAČKOJ PALANCI
utorak, 19 april 2016 22:33

fotoUoči Dana planete Zemlje, preduzeće za reciklažu plastike Greentech iz Novog Sada i kompanija Sekopak organizovali su gostovanje edukativne ekološke predstave „Prljavo ili čisto - nije isto“ u Kuli, Vrbasu i Bačkoj Palanci. Krajem 2015. godine u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima u tri vojvođanske opštine započeo je projekat unapređenja primarne selekcije ambalažnog otpada. U okviru ovog projekta u Kuli, Vrbasu i Bačkoj Palanci postavljena su 232 nova žičana kontejnera za PET ambalažu i aluminijumske limenke i 180 kanti za staklo, zahvaljujući kojima je od početka projekta sakupljeno čak 100 tona ambalažnog otpada. Sprovedena je i kampanja „Vašu ambalažu u reciklažu“ u okviru koje je podeljeno 40.000 brošura građanima navedenih opština i realizovano 60 edukativnih radionica u osnovnim školama putem kojih su učenici nižih razreda imali priliku da saznaju zašto je reciklaža značajna u zaštiti životne sredine i koji proizdvodi nastaju reciklažom, kako zagađenje utiče na klimatske prmene i kako pravilno da odlažu svoj ambalažni otpad.

Preko 400 dece iz osnovnih škola i vrtića u ove tri opštine je kroz četiri izvođenja edukativne predstave „Prljavo ili čisto-nije isto“ naučilo da je čistoća pola zdravlja, da su oni koji prljaju životnu sredinu, pale kontejnere i prevrću kante „bezveznjaci“, a da pravi ekolozi dobro paze da svj otpad umesto u reke i parkove pošalju u fabrike za reciklaže.
Glumačka ekipa koju čine Slobodan Boda Ninković, Jovica Tišma i Marija Veljković , ispraćena je aplauzima mališana koju su zajedno sa njima pevali, pljeskali, odgovarali na „teška“ pitanja i razvrstavali otpad. Da se plastika odlaže sa plastikom, papir sa papirom, a staklo sa staklom klinci i klinceze iz Vrbasa, Bačke Palanke i Kule dobro su naučili, a zahvaljujući komunalnim preduzećima u ovoj opštini, kompaniji Sekopak i Greentechu imaju priliku sa svoje znanje i primene.