Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SAVETA CENTRA ZA EKOLOGIJU, ODRŽIVI RAZVOJ, KVALITET I EDUKACIJE
četvrtak, 04 april 2013 23:43
foto19.mart 2013. godine
U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad 19. marta 2013. godine održana je Konstitutivna sednica Saveta Centra za ekologiju, održivi razvoj, kvalitet i edukacije.
  Savet Centra obrazovan je radi obezbeđenja stručne i organizacione podrške, unapređenja rada i pružanja pomoći članicama Komore. Savet ima 15 članova – predstavnika uspešnih kompanija i javnih preduzeća pokrajinske i gradske uprave, naučno obrazovnih ustanova i institucija sa područja Južnobačkog upravnog okruga.

 Za Koordinatora Saveta Centra imenovan je gospodin Mihail Mateski, direktor Greentech d.o.o. Novi Sad.

  Radi razmatranja pitanja od interesa za privredu iz određenih oblasti i ostvarivanja neposrednijeg kontakta sa privrednim društvima, upravom, ustanovama i institucijama, realnijeg sagledavanja problema i konkretnijeg i efikasnijeg predlaganja rešenja, Savet Centra za za ekologiju, održivi razvoj, kvalitet i edukacije je doneo Odluku o obrazovanju dve grupacije:
Grupacija za ekologiju i održivi razvoj i Grupacija za kvalitet i edukacije.
 Na sednici je usvojen Poslovnik o radu Saveta Centra, a članovi Saveta Centra su informisani o aktivnostima Centra u prethodnoj godini i godišnjim planom rada za 2013. godinu. Data je informacija o aktivnostima Centra u prethodna dva meseca ove godine kao i dogovorenim aktivnostima u prvoj polovini ove godine.
 Svi članovi Saveta Centra su iskazali zadovoljstvo i visok stepen kooperativnosti u pogledu pomoći i saradnje, dali mnoštvo predloga za unapređenje rada Centra, pokretanja inicijativa I kampanja za nove projektne zadatke Centra.