Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
Reciklaža ambalažnog PET otpada stvara nova radna mesta
četvrtak, 24 maj 2012 22:02

Preduzeće Greentech je učestvovalo na 8. Regionalnoj konferenciji “Životna sredina ka Evropi” posvećenoj zelenoj ekonomiji, održanoj u Beogradu 22. i 23. maja u organizaciji Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ambasadora životne sredine i Privredne komore Srbije. Ovaj događaj je realizovan u sklopu priprema delegacije Republike Srbije za RIO +20, samit Ujedinjenih nacija koji će se u junu mesecu održati u Rio De Žaneiru i koga svetska javnost smatra najznačajnijim okupljanjem vlada država u istoriji čovečanstva.

 Konferencija foto
Na ovoj konfereciji Greentech je predstavio rezultate istraživanja sprovedenog u prvoj polovini maja među privatnim sakupljačima članicama Greentechove mreže. Ovi rezultati pokazuju da od 2009. godine kad je usvojen set zelenih zakona, raste broj kako privatnih preduzeća koji se bave sakupljanjem otpada, tako i zaposlenih u njima. U mreži preduzeća privatnih sakupljača prema rezultatima ovog istraživanja, 540 radnika je stalno, a oko 1540 povremeno angažovano na poslovima sakupljanja otpada. Primena nove zakonske regulative donete 2009. godine doprinela je i konstantanom rastu sakupljenih količina. Sakupljači koji su učestvovali u istraživanju naveli su da je ključan faktor za unapređenje sakupljanja bio zagarantovan otkup svih sakupljenih sirovina, stabilne cene i kratak rok plaćanja, kao i Greentechove investicije u sakupljačku opremu.

Detaljnije o samom istraživanju možete pročitati u prezentaciji “Reciklaža plastike u službi razvoja zelene ekonomije u Srbiji” koja je dostupna na linku www.greentech.rs/socijalniaspektreciklaze.